O mnie

Urodziłem się 14 października 1964 roku w Kraśniku. Jestem szczęśliwym mężem Doroty oraz ojcem dwóch wspaniałych córek – Hani i Magdy.

Lekarz i przedsiębiorca

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (dawna Akademia Medyczna; Oddział Stomatologiczny, 1991 r.). W 1999 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych. Do 2001 roku byłem zatrudniony jako asystent w Katedrze i Klinice Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie.

W czerwcu 1992 roku założyłem jedno z największych obecnie wydawnictw medycznych w Polsce – „Wydawnictwo Czelej” (czelej.com.pl). Umiejętności menedżerskie doskonaliłem m.in. w trakcie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i marketingu (1997 r., Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”). Jestem laureatem szeregu prestiżowych nagród w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, m.in. miesięcznika „Forbes”, „Gazety Bankowej”, nagród „Gazele Biznesu” (w 2007 r. i 2008 r.) i wielu innych.

Służba publiczna

Początki mojej kariery politycznej to zaangażowanie w działalność samorządową. Przez dwa lata (2006-2007 r.) zasiadałem w lubelskiej Radzie Miasta.

Byłem również doradcą w Kancelarii Premiera Jarosława Kaczyńskiego.

W 2007 roku uzyskałem mandat Senatora RP z okręgu lubelskiego, zdobywając największą w historii liczbę głosów (173 848). W kolejnych wyborach, w 2011, 2015 i 2019 roku ponownie uzyskałem mandat Senatora RP.

Inicjuję i wspieram wszelkie działania związane z poprawą funkcjonalności aktów prawnych, głównie w zakresie prawa gospodarczego.

Jestem pomysłodawcą i inicjatorem prac nad polskim lekiem na COVID-19.

Działalność charytatywna

Od lat wspieram wiele akcji charytatywnych. Angażuję się w pracę na rzecz społeczności lokalnej, a w szczególności w pomoc utalentowanym uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Od pierwszej edycji (2013 r.) jestem głównym fundatorem stypendiów Funduszu Stypendialnego im. Marii i Lecha Kaczyńskich dla uzdolnionych uczniów z terenu powiatu janowskiego.

Pasje

Jestem pasjonatem sportu (nurkowanie, tenis ziemny, golf) oraz gry w szachy.

Nurkowaniem zainteresowałem się w czasach studenckich, gdy w gronie kolegów założyliśmy Akademicki Klub Nurkowy „Jantar”. Klub organizował m.in. wyprawy nurkowe do Bułgarii, Grecji, Turcji, a nawet do Ameryki Środkowej (Kuba, Meksyk).

Jestem instruktorem EFR, posiadam wszystkie najwyższe certyfikaty nurkowania (full trimix) na obiegu otwartym i zamkniętym (rEvo) oraz certyfikat wrakowy morski (ponad 100 nurkowań poniżej 100 m, najgłębsze – 140 m na rEvo). Przy okazji wyjazdów wakacyjnych nurkuję wraz z rodziną. Amatorsko interesuję się również fotografią podwodną.

Z biegiem lat odkryłem zamiłowanie do tenisa – jestem mistrzem Polski lekarzy i wielokrotnym mistrzem Polski dziennikarzy w debla i singla. Wygrałem kilkadziesiąt turniejów amatorskich. Uważam, że tenis jest dyscypliną, która szczególnie kształtuje charakter.

Obecnie wiele czasu poświęcam grze w golfa. Również na tym polu odnoszę sukcesy, o czym świadczą m.in. dwa tytuły mistrza Polski amatorów.

Podobnie jak tenis i golf, zmysł przewidywania rozwijają szachy. Dziś grywam w nie od czasu do czasu. Największe sukcesy odnosiłem w tej dziedzinie w szkole podstawowej i liceum. Byłem wtedy w ścisłej czołówce krajowej.

AKTUALNOŚCI

SENAT

W 2007 roku uzyskałem mandat Senatora RP z okręgu lubelskiego, zdobywając największą w historii liczbę głosów (173 848). W kolejnych wyborach, w 2011, 2015 i 2019 roku ponownie uzyskałem mandat Senatora RP.

W Senacie VII kadencji byłem zastępcą przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz członkiem Komisji Spraw Unii Europejskiej i Komisji Spraw Zagranicznych.

Z mojej inicjatywy w 2008 roku został powołany Zespół Parlamentarny „Blok dla Lubelszczyzny”, któremu od początku przewodniczę. Działania parlamentarzystów skupionych wokół projektu mają na celu przede wszystkim wsparcie rozwoju regionu na wszystkich płaszczyznach – politycznej, społecznej, ekonomicznej i kulturalnej. 

W Senacie VIII kadencji przewodniczyłem Komisji Kultury i Środków Przekazu, byłem także członkiem Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Spraw Unii Europejskiej i Komisji Ustawodawczej.

W Senacie IX kadencji, do 20 kwietnia 2017 r. pełniłem funkcję wicemarszałka Senatu.

W Senacie X kadencji (2019-2023), jestem wiceprzewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członkiem Komisji Ustawodawczej. Zasiadam także w Parlamentarnym Zespole ds. Dzieci, Parlamentarnym Zespole Przedsiębiorczości, Senackim Zespole Współpracy z Azją Środkową oraz Senackim Zespole Sportowym.

Inicjuję i wspieram wszelkie działania związane z poprawą funkcjonalności aktów prawnych, głównie w zakresie prawa gospodarczego.

ZOSTAŃ SPOŁECZNYM WSPÓŁPRACOWNIKIEM SENATORA

Praca w Senacie wiąże się z uczestniczeniem w procesie legislacyjnym, reagowaniem na dynamiczną sytuację polityczną, braniem udziału w posiedzeniach Senatu, Komisji oraz merytorycznych spotkaniach. Jest to praca ciężka, aczkolwiek dająca wiele satysfakcji.

Jeśli chcesz wesprzeć moją działalność i uczestniczyć w życiu politycznym, możesz zostać Społecznym Współpracownikiem Senatora. Poszukiwane są osoby, które będą stanowiły zaplecze merytoryczne w codziennej działalności, jak i osoby, które wesprą działalność Senatora w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Od kandydatów na Społecznego Współpracownika wymagane jest przede wszystkim zaangażowanie, profesjonalizm i zainteresowanie aktualnymi problemami związanymi z działalnością Senatora. Do zadań Społecznego Współpracownika będzie należało w szczególności przygotowywanie raportów, zestawień oraz research, śledzenie procesu legislacyjnego, monitoring działań rządu, sejmu i komisji.

Zapraszam do przesyłania CV wraz z listem motywacyjnym na adres: biuro@grzegorzczelej.pl, w temacie proszę wpisać: Społeczny Współpracownik.

DLA MEDIÓW

Biuro Prasowe Senatora dr. Grzegorza Czeleja

W celu uzyskania informacji i materiałów na temat bieżącej działalności Senatora prosimy o kontakt:

tel.: (+48) 664 424 107

fax: (81) 470 93 04

e-mail: media@grzegorzczelej.pl

Notka biograficzna

Zdjęcia

KONTAKT

Biuro Senatorskie dr. Grzegorza Czeleja

ul. Skrajna 14

20-802 Lublin

tel.: (+48) 664 424 107

e-mail: biuro@grzegorzczelej.pl

NIP: 712-03-17-714

Skontaktuj się ze mną

1 + 0 = ?

© Copyright – dr Grzegorz Czelej – Senator RP 2020