dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Wystąpienia

punkt dziesiąty porządku obrad - Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

punkt czwarty porządku obrad - Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zapytanie kierowane do Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera w sprawie likwidacji inspekcji

Szanowny Panie Ministrze!

Zapytanie kierowane do Pani Minister Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie procedury transplantacyjnej

Szanowna Pani Minister!

Zapytanie kierowane do Pana Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie interpretacji przepisów regulujących dostęp do zawodów prawniczych

Szanowny Panie Ministrze!

punkt dziesiąty porządku obrad - Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

punkt drugi porządku obrad - Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

punkt czternasty porządku obrad - Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

punkt szósty porządku obrad - Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oświadczenie skierowane do Pani Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall w sprawie projektu ustawy o podatku od towarów i usług

Szanowna Pani Minister!