dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Wystąpienia

Oświadczenie dotyczy sporządzania protokołów z posiedzenia jawnego w formie elektronicznej (art 157 Kodeksu postępowania cywilnego)

Oświadczenie złożone przez senatorów Klubu Parlamentarnego PiS skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10.04.2011r. w pierwszą rocznicę tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem

Oświadczenie w sprawie rozporządzenie dotyczącego zasad opodatkowania tzw. "sms'ów charytatywnych"

Oświadczenie w sprawie zasad wydawania pracownikom świadectw pracy

Oświadczenie skierowane do Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak dotyczyło wprowadzonych w dniu 21.03.2011r. zmian w kodeksie pracy w zakresie wydawania pracownikom świadectw pracy.

punkt drugi porządku obrad - Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zapytanie skierowane do Pani Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, Pana Ministra Środowiska Andrzeja Kraszewskiego, Pana Ministra Sportu i Turystyki Adama Giersza, Pana Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, Pana Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz do Pana Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie planu oszczędnościowego. 

Szanowna Pani Minister! Szanowni Panowie Ministrowie!

Zapytanie skierowane do Pana Ministra Finansów Jana Vincenta-Rostowskiego w sprawie zwolnienia podatkowego stosowanego do darowizn żywności przekazywanych na cele charytatywne.

Szanowny Panie Ministrze!