dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Wystąpienia

punkt 12. porządku obrad -  Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2008 roku podczas Prezydencji francuskiej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Obiecuję, że będzie krótko.

Zapytanie do punktu 3. porządku obrad - Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Pani Minister, wątpliwości moje budzi wywłaszczenie z mocy prawa. Mam pytanie: czy takie uregulowanie nie jest sprzeczne z instytucją wywłaszczenia zawartą w ustawie o gospodarce nieruchomościami?

 

Odpowiedzi w trakcie dyskusji udzieliła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz:

punkt 12. porządku obrad - Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

punkt 10. porządku obrad - Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Szanowni Państwo!

Chciałbym zabrać głos w tej szerokiej materii, odnosząc się do trzech spraw.