dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Wystąpienia

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie projektu założeń do nowej ustawy - Prawo wodne
18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r.

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości 17 posiedzeniu Senatu w dniu 3 sierpnia 2012 w sprawie elektronicznego postępowania upominawczego.

Pomimo wielu pozytywnych zmian jakie przyniosło funkcjonowanie tzw. e-sądów, są one jednak polem do wielu nadużyć związanych z postępowaniem upominawczym. Konieczne są w zmiany prowadzące do udoskonalenia systemu elektronicznego w tej materii.

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości na 17 posiedzeniu Senatu w dniu 3 sierpnia 2012 w sprawie zmiany art. 30 i 30a Karty Nauczyciela dotyczących dopłat z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

Oświadczenie jest związane z sygnałami otrzymywanymi od samorządowców, a w szczególności stanowiskiem Rada Powiatu w Janowie Lubelskim, w którym zwraca się ona z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmianę obowiązujących przepisów w zakresie dopłat z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie systemu przedprocesowej bezpłatnej pomocy prawnej, 16 posiedzenie Senatu 26 lipca 2012 r.

Pełna treść oświadczenia:

Szanowny Panie Ministrze!

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie w sprawie Polaków mieszkających w Naddniestrzu, 16 posiedzenie Senatu 26 lipca 2012r.

Poniżej pełna treść oświadczenia

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się obywatelka Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej z prośbą o wsparcie. Opisała ona ciężką sytuację Polaków mieszkających w Naddniestrzu, którzy podczas II wojny światowej zostali przesiedleni w te rejony, żaliła się na brak wsparcia ze strony rządu polskiego.

Oświadczenie skierowane do ministra finansów na 15. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2012 r.,  w sprawie planów likwidacji Oddziału Celnego w Puławach

Oświadczenie stanowi prośbę zaniechania planów likwidacji Oddziału Celnego w Puławach.

Oświadczenie skierowane do ministra finansów na 15. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2012 r.,  w sprawie Funduszu Pracy

Oświadczenie dotyczy aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy, a w szczególności przyznawania jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby bezrobotne objęte tym programem otrzymują wsparcie finansowe na pokrycie kosztów rozpoczęcia działalności, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności.

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości na 13. posiedzenie Senatu w dniu 30 maja 2012 r.,  sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości na 13. posiedzenie Senatu w dniu 30 maja 2012 r., w sprawie reorganizacji sądownictwa - likwidacji tzw. małych sądów

Oświadczenie skierowane do Marszałka Senatu na 7. posiedzenie w dniu 14 marca 2012 r.w sprawie usunięcia z budżetu Kancelarii Senatu większości środków przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków za granicą

Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości skierowali do Marszałka Senatu pismo dotyczące projektu tegorocznego budżetu w kwestiach dotyczących ograniczenia do bliskiej zeru kwoty pieniędzy przeznaczonej na działania związane z wspieraniem Polonii i Polaków poza granicami kraju.