dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

wyniki okręgowej Komisji Konkursowej Orzeł Biały - nasza duma

W dniu 26 marca br. zebrała się Okręgowa Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Pan Grzegorz Czelej – Senator RP
 2. Pani dr Anna Perłowska-Weiser – Zakład Wklęsłodruku i Grafiki Eksperymentalnej UMCS
 3. Pani Justyna Pasieczna
 4. Pani Kinga Bojanowicz

Spośród nadesłanych prac konkursowych spełniających wymogi regulaminu, Okręgowa Komisja Konkursowa wybrała po jednej najlepszej pracy w każdej z następujących kategoriach:

uczeń klasy IV–VII szkoły podstawowej:

Autor: Zuzanna Prokopiak, kl. V

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chruślankach Józefowskich

Nauczyciel: Dorota Dąbek

 

uczeń szkoły ponadpodstawowej:

Autor: Zuzanna Iwon

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie

Nauczyciel: Anna Lenartowicz

 

Zadaniem Okręgowej Komisji Konkursowej było:

 • ocena nadesłanych prac
 • opracowanie werdyktu końcowego

Podczas oceniania prac Okręgowa Komisja Konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria:

 • technikę wykonanej pracy
 • zgodność pracy z tematem konkursu
 • oryginalność
 • pomysłowość
 • estetykę

Wybrane prace zostaną wysłane do Centralnej Komisji Konkursowej, w skład której wchodzą: marszałek Senatu - przewodniczący komisji, przedstawiciele Kancelarii Senatu, eksperci z zakresu heraldyki, artysta plastyk.

Okręgowa Komisja Konkursowa ponadto przyznała wyróżnienia dla uczniów (lista prac wyróżnionych zostanie już wkrótce zamieszczona na stronie wraz ze zdjęciem pracy)