dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Spotkanie Wicemarszałka Senatu Grzegorza Czeleja z delegację Algierii pod przewodnictwem Pana Abdesselam Chelghoum

W dniu 16 marca 2017 r., Wicemarszałek Senatu Grzegorz Czelej przyjął delegację Algierii pod przewodnictwem Pana Abdesselam Chelghoum, Ministra Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rybołówstwa Ludowo – Demokratycznej Republiki Algierii.

W spotkaniu uczestniczyli również ambasador Algierii w Polsce – Salah Lebdioui, senator Krzysztof Mróz, przewodniczący polsko-algierskiej grupy parlamentarnej oraz Józef Łyczak, jej członek.

Minister Abdesselam Chelghoum podczas spotkania pokreślił, że Polska jest postrzegana w jego kraju w szczególnie ciepły sposób i że z tym samym ciepłym przyjęciem delegacja algierska spotkała się w Polsce. Jego zdaniem, jest to przyjaźń, która łączy oba narody od czasu zakończenia II wojny światowej. Zasugerował on, że dotychczasowe kontakty mogłyby zostać przeniesione w inny wymiar, a mianowicie wymiar współpracy partnerskiej i inwestycyjnej.

Wicemarszałek Senatu, Pan Grzegorz Czelej w odpowiedzi wskazał na intensyfikację wzajemnych kontaktów w sferze gospodarczej w ostatnich latach, czego dobrym przykładem są wizyty przedstawicieli rządu RP w Algierii. Dodał również, że Algieria jest dla nas ważnym partnerem na kontynencie afrykańskim oraz w całym świecie arabskim. Dostrzegając znaczenie Algierii i wysoki potencjał wzajemnej współpracy gospodarczej, resort gospodarki w 2012 r. podjął decyzję o włączeniu Algierii do grupy 5 wybranych najbardziej perspektywicznych rynków pozaeuropejskich. Marszałek podkreślił, że należy poszukiwać płaszczyzn rozwoju relacji polsko – algierskich, a mianowicie –  zwiększyć obroty handlowe, zwłaszcza w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, postawić na turystykę i ochronę środowiska a także stworzyć ofertę dla studentów np. medycyny. Następnie poprosił Ministra, aby ten odniósł się do dziedziny rolnictwa, jako nowego etapu współpracy.

Minister zaznaczył, że Algieria prowadzi obecnie politykę zmierzającą do dywersyfikacji gospodarki. Dodał, że Algieria przechodzi duże zmiany i dąży do poprawy stanu gospodarki kraju, a produkcja ma wkroczyć na nowy, wyższy poziom. Minister poinformował, że rolnictwo jest sektorem strategicznym dla jego rządu, sektorem otwartym na inwestycję i partnerstwo. „Polska może mieć w tym swój udział. Z polskim, ogromnym doświadczeniem – choćby w sektorze mlecznym, można wiele osiągnąć. Przykładem jest chociażby projekt pilotażowy produkcji mleka w proszku w Algierii. Polska ma olbrzymi potencjał i chce wejść na rynki afrykańskie, a właśnie my stanowimy drzwi do Afryki” – podkreślił. Dodał, że Algieria chce nie tylko importować z Polski, ale mogłaby, szczególnie w zimie, dostarczać wysokiej jakości produkty żywnościowe do Polski. Minister stwierdził, że istnieje silna wola polityczna aby dawać impuls do wymiany i rozwoju gospodarki. Zainteresował się również kwestią ochrony środowiska i obiecał jak najszybciej zająć się tym tematem –  „będę Ambasadorem tej sprawy”, powiedział.

Marszałek opowiedział również o uczelniach wyższych English Devision w Lublinie, zachęcił do współpracy w tej dziedzinie i wymiany studentów między krajami. Cytując, „studia kończą się nie tylko dwoma dyplomami, ale przede wszystkim – promieniują na inne dziedziny i kontakty krajowe”, powiedział Pan Grzegorz Czelej, z czym od razu zgodził się Minister Abdesselam Chelghoum.

Abdesselam Chelghoum, 1957, ukończył Uniwersytet w Algierze i Newcastle University, ma także MBI wydane przez MDI/EDHEC Lille. Zajmował wysokie stanowiska w ministerstwach: Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rybołówstwa, Skarbu, Spraw Zagranicznych i Transportu oraz Narodowej Radzie Ekonomiczno-Społecznej (CNES). Jest członkiem Komitetu Centralnego Frontu Wyzwolenia Narodowego (FLN).

 

Foto Katarzyna Czerwińska:

Delegacja Algierii    Delegacja Algierii   Delegacja Algierii