dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Spotkanie Przewodniczącego Parlamentarnej Grupy Polsko-Chińskiej senatora Grzegorza Czeleja z delegacją chińskiej prowincji Shaanxi

W dniu 31 maja 2017 r. Przewodniczącego Parlamentarnej Grupy Polsko - Chińskiej senator Grzegorza Czelej przyjął delegację chińskiej prowincji Shaanxi z panam Hu Yue - Wiceprzewodniczącym Komitetu Stałego Ludowego Kongresu Prowincji Shaanxi na czele. W spotkaniu ze strony polskiej udział wzięła również senator Grażyna Sztark oraz senator Adam Gawęda.

Grzegorz Czelej podkreślił, że Polska i Chiny znajdują się w okresie najlepszych relacji pomiędzy naszymi państwami. Wskazał na postępujące wypełnianie treścią ram współpracy określonej przez prezydentów obu państw. Jako przykład wskazał udział Premier RP pani Beaty Szydło w majowym Szczycie Pasa i Szlaku w Pekinie oraz otwarcie w Warszawie oddziału China Construction Bank -  co daje lepszą możliwość współpracy polskich i chińskich firm. Wskazał na dobrze rozwijającą się współpracę na szczeblu samorządowym za przykład podając województwo opolskie. Za pozytywny fakt uznał również rozwój kontaktów na płaszczyźnie naukowej i edukacyjnej w tym nawiązanie kontaktów przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z partnerami chińskimi.

Wiceprzewodniczący Hu Yue poinformował, że odkąd prezydent Chin wysunął ideę Nowego Jedwabnego Szlaku całe Chiny poruszyły się w tym kierunku. Ponad 200 przedsiębiorstw  z jego prowincji zainwestowało w krajach leżących na szlaku. Najintensywniej rozwija się współpraca prowincji Shaanxi z Kazachstanem. Z tego kraju już 500 studentów studiuje w Shaanxi. Prowincja ma ponad 100 uniwersytetów i jest na 3 miejscu w Chinach jeśli chodzi o edukacje. Opisując prowincję dodał, że ma 40 mln. ludności, zajmuje powierzchnię ok. 200 tyś. km². Jest najstarszą z chińskich prowincji i kolebką cywilizacji chińskiej. Jest celem odwiedzin przez ogromną liczbę turystów, a turystyka jest ważną gałęzią jej gospodarki i przynosi duże dochody. Parlament prowincji rocznie przyjmuje ok. 200 delegacji zagranicznych. Prowincja Shaanxi posiada duże złoża surowców naturalnych takich jak węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, a 100% gazu ziemnego zużywanego przez Pekin pochodzi z tej prowincji. Istotne znaczenie dla gospodarki prowincji ma przemysł lotniczy i kosmiczny. W prowincji jest ok. 5000 km autostrad. Lotnisko obsługuje rocznie 30 mln pasażerów i jest ważnym węzłem transportowym.  Wiceprzewodniczący Hu Yue wyraził nadzieję na zwiększenie liczby chińskich turystów w Polsce co powinno nastąpić po spodziewanym podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy biurami turystycznymi z Shaanxi i Polski. Poinformował, że władze Chin realizują obecnie następujące priorytety: - umocnienie prawa; edukacja urzędników; powadzenie dialogu społecznego w sprawie najważniejszych posunięć.

Przewodniczący Grzegorz Czelej wyraził nadzieje na rozwój współpracy w zakresie medycyny i współpracy międzyuczelnianej.

Senator Adam Gawęda poinformował o dobrych perspektywach dla rozwoju  współpracy w dziedzinie górnictwa, technologii wydobywczych i maszyn górniczych. Senator Grażyna Sztark przedstawiła swój region – województwo Zachodniopomorskie i wyraziła nadzieje na jego współpracę z Chinami. Pani Karolina Wiśniewska z Biura Fundacji Edukacji Polsko-Chińskiej poinformowała o działaniach Fundacji na rzecz rozwoju współpracy edukacyjnej i poprosiła o ich wsparcie.

Wiceprzewodniczący Hu Yue zaprosił pana Grzegorza Czeleja do złożenia wizyty w prowincji Shaanxi przy okazji odbywających się we wrześniu Targów i Kongresu Techniki Rolniczej.

fot.: K. Czerwińska/Kancelaria Senatu

Deleg 05.06.2017    Delegacja 05.06.2017 

Delegacja 05.06.2017  Delegacja