dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Projekty ustaw

Prezentacja przedstawiona przez Senatora Grzegorza Czeleja podczas konferencji prasowej dnia 5 grudnia 2013r.

Prezentacja przedstawiona przez Senatora Grzegorza Czeleja podczas konferencji - System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce - 3 grudnia 2013r.

Raport "Polska internetowa" przygotowany przez Boston Consulting Group na zlecenie Google został przygotowany w celu analizy wpływu internetu na polską gospodarkę oraz oceny perspektywy zmian w ciągu najbliższych lat. Wyniki raportu zostały zaprezentowane w czasie konferencji "Polska internetowa Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki?", która odbyła się w dniu 11 maja 2011r. w Warszawie.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przygotowali projekt ustawy powołującej Rzecznika Praw Podatnika (RPP). Według projektu rzecznik nie tylko broniłby podatników, ale jego działania miałyby przyczynić się do eliminacji przepisów, niekorzystnych z punktu widzenia budżetu państwa.

Raport zawiera, kilka propozycji zmian w ustawie o VAT . Poruszone zostały w nim następujące kwestie:
1. Darowizny żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego.
2. Wyłączenie z VAT bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz osób najuboższych i samych organizacji.
3. VAT od esemesów wysyłanych na cele dobroczynne.
4. Konieczność odprowadzania VAT od aukcji charytatywnych.
5. Brak regulacji w ustawie o VAT dotyczących grup podatkowych.

Dane statystyczne wskazują, iż miejsca pracy tworzą lub otrzymują refundację kosztów zatrudnienia głównie mikro i mali przedsiębiorcy. Dysponując środkami Funduszu Pracy*, Urzędy Pracy wspierają lokalnych przedsiębiorców. 
Dane statystyczne pochodzące z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie wskazują ,iż w 2007 roku środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 257 przedsiębiorców. W roku 2011 przeanalizowano sytuację tych firm, wnioski są dość optymistyczne.