dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Zespoły parlamentarne

Zespoły parlamentarne IX kadencji Senatu

Celem powołania Zespołu jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) inicjowanie i popieranie inicjatyw legislacyjnych ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej,
2) inspirowanie rozwiązań systemowych służących rozwojowi przedsiębiorczości,
3) podejmowanie działań mających na celu ułatwienia dostępu do informacji o nowych rozwiązaniach ułatwiających prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
4) wspieranie dostępu do bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa gospodarczego.

Celem powołania Zespołu jest podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, promocja zdrowia, kultury fizycznej i działań edukacyjnych dla młodego pokolenia. Zespół jest otwarty na wszelkie instytucje, organizacje i podmioty zainteresowane współpracą w zakresie pomocy dzieciom. Na bieżąco pracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka w trosce o przyszłość najmłodszego pokolenia.

Celem powołania Zespołu jest wspieranie współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej między Polską a Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) promowanie i wspomaganie wymiany dotychczasowych doświadczeń we współpracy gospodarczej, naukowej, turystycznej i kulturalnej między Polską i krajami Azji Środkowej,
2) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, organizacjami oraz przedsiębiorstwami uczestniczącymi w wymianie gospodarczej pomiędzy Polską i krajami Azji Środkowej,
3) monitorowanie współpracy rozwojowej pomiędzy Polską a Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem.

 

Poniższe informacje dotyczą Zespołów, do których Senator Grzegorz Czelej należał:

VIII kadencji Senatu

 • Parlamentarny Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Zespół powstał 2 lutego 2012 roku. Przewodniczącym Zespołu został senator Grzegorz Czelej, wiceprzewodniczącymi zostali Robert Dowhan (senator PO) i Adam Rogacki (poseł PiS).
  Celem Zespołu jest pomoc (głównie w aspekcie zmian prawnych, administracyjnych) firmom z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw na każdym etapie ich funkcjonowania od ich powstania poprzez rozwój działałności, na utrzymaniu działalności w trudnych warunkach rynkowych kończąc.

 • Lubelski Zespół Parlamentarny

  Zespół powstał 17 stycznia 2012 roku. W skład Zespołu wchodzą wszyscy parlamentarzyści z województwa lubelskiego.
  Przewodniczącą Zespołu została Pani Genowefa Tokarska (PSL).
  Celem Zespołu jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju województwa lubelskiego. Członkowie Zespołu będą działać w kierunku wypracowywania i przedstawiania organom Sejmu, Senatu, rządowi i instytucjom europejskim rozwiązań dotyczących województwa lubelskiego. Aktywność Zespołu będzie skupiona również wokół współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi podmiotami.

 

 • Zespół parlamentarny ds. Obrony Wolności Słowa

  Zespół powstał 14 marca 2012 roku.
  Obrona wolności mediów, wspieranie działań nakierowanych na budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz pielęgnowanie tradycji patriotycznych - to główny cel funkcjonowania Zespołu. 

 • Senacki Zespół Spółdzielczy

  Zespół prowadzi swoją działalność od lutego 2012 roku.
  Celem Zespołu jest promocja spółdzielczości, wspieranie modernizacji polskiego sektora spółdzielczego w kontekście harmonijnego rozwoju gospodarczego kraju, wspieranie rozwoju legislacji przyjaznej sektorowi spółdzielczemu, ochrona interesów przedsiębiorstw spółdzielczych.

VII kadencji Senatu

 • Parlamentarny Zespół „Blok dla Lubelszczyzny”

  Zespół powstał 31 marca 2008 roku. Zespół liczył 10 parlamentarzystów.
  Główne działania parlamentarzystów skupionych wokół projektu „Blok dla Lubelszyzny” miały na celu inicjowanie działań na rzecz rozwoju regionu na wszystkich płaszczyznach – politycznej, społecznej, ekonomicznej i kulturalnej.
  Mając na uwadze powyższe cele, lubelscy posłowie i senatorowie - członkowie Zespołu - skierowali m.in. apel do rządu w sprawie przywrócenia realizacji kluczowej dla regionu inwestycji - budowy drogi ekspresowej S-17.

 • Senacki Zespół ds. Sportu

  Zespół powstał 7 lutego 2008 roku. W VII kadencji Senatu liczył 28 senatorów.
  Podstawowym celem Zespołu były działania zmierzające do poprawy sytuacji polskiego sportu, w szczególności: inicjowanie dyskusji na temat ważnych spraw dla sportu, organizowanie konferencji i seminariów czy organizowanie różnych form rywalizacji sportowej parlamentarzystów (w 2008r. z inicjatywy Zespołu powstała Senacka Drużyna Piłkarska).
  Istotną kwestią poruszaną w trakcie posiedzeń Senackiego Zespołu ds. Sportu były przygotowania do finałów mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012r.