dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Grupy parlamentarne

Działalność bilateralnych grup międzyparlamentarnych opiera się na współpracy parlamentarzystów poszczególnych krajów, w celu intensyfikacji i rozwoju wspólnych działań na arenie międzynarodowej. Relacje z poszczególnymi krajami stanowią ważny element polityki każdego państwa, nie tylko pod kątem działań dyplomatycznych, ale również stosunków inwestorskich, społecznych itp.

Wykaz grup bilateralnych - tutaj

 

Przynależność Senatora do grup parlamentarnych w VII kadencji Senatu:

 • Senacka Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna
  Ukonstytuowała się 16 stycznia 2008, należy do niej 25 senatorów.
   
 • Polsko-Irańska Grupa Parlamentarna
  Ukonstytuowała się 20 października 2010, należy do niej 11 senatorów.
   
 • Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna
  Ukonstytuowała się 23 stycznia 2008, należy do niej 47 parlamentarzystów.