dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Parlamenatrny Zespół Przedsiębiorczości

15 lutego 2018 r. działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, art. 8 Regulaminu Sejmu RP i art. 21 Regulaminu Senatu RP, senatorowie IX kadencji Senatu RP utworzyli Parlamentarny Zespół Przedsiębiorczości, uchwalili Regulamin oraz wybrali władze w osobach:

Grzegorz Czelej – przewodniczący,
Waldemar Sługocki– wiceprzewodniczący,
Adam Gawęda - wiceprzewodniczący.

Podstawowym obszarem działania Zespołu będzie podejmowanie działań na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) inicjowanie i popieranie inicjatyw legislacyjnych ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej,
2) inspirowanie rozwiązań systemowych służących rozwojowi przedsiębiorczości,
3) podejmowanie działań mających na celu ułatwienia dostępu do informacji o nowych rozwiązaniach ułatwiających prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
4) wspieranie dostępu do bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa gospodarczego.