dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Nowy Jedwabny Szlak tematem konferencji polsko-chińskiej w Opolu

W Opolu 25 kwietnia br. odbyła się konferencja polsko-chińska zorganizowana przez Politechnikę Opolską oraz Urząd Miasta Opola.

W konferencji wzięli udział eksperci polscy oraz zagraniczni zajmujący się tematyką polsko-chińską, przedsiębiorcy, którzy rozważają inwestycje na rynku chińskim, a także przedstawiciele kancelarii Prezydenta RP, senatorzy, przedstawiciele Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, ministerstw oraz uczelni wyższych.
 
Senator Grzegorz Czelej, przewodniczący polsko-chińskiej grupy parlamentarnej, uczestniczył w konferencji. Zdaniem Senatora stworzenie idei Nowego Jedwabnego Szlaku jest jedną z najważniejszych koncepcji gospodarczych XXI wieku, w którym Polska ma swoje trwałe miejsce:

" Inwestycje chińskie w ubiegłym roku przekroczyły poziom wcześniejszych piętnastu lat. To świadczy o tym, że koncepcje zostały przyjęte przez firmy i władze obydwu państw, a obecnie są wdrażane. Nasza współpraca to wiele szans i wiele możliwości w wielu płaszczyznach i dla wielu środowisk - naukowych, gospodarczych i kulturalnych. Teraz istotne jest, by te szanse i możliwości stworzone na szczeblu centralnym przenieść na poziom województw i miast - powiedział senator"

Współpraca polsko-chińska w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku może przynieść wymierne korzyści obydwu państwom - powiedział doradca prezydenta Cezary Kochalski podczas polsko-chińskiej konferencji "One Belt One Road" w Opolu.