dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Komisje

 • Komisja Kultury i Środków Przekazu

  Senator Grzegorz Czelej od 13.11.2015 należy do Komisji Kultury i Środków Przekazu, która wchodzi w skład komisji senackich.
  Przedmiotem działania komisji są kultura i sztuka, rozwój twórczości, upowszechnianie kultury, ochrona dziedzictwa kulturowego, współpraca kulturalna z zagranicą, organizacja instytucji kulturalnych, polityka informacyjna państwa, etyka mediów.

 • Komisja Ustawodawcza

  Senator Grzegorz Czelej od 25 kwietnia 2013 roku należy do Komisji Ustawodawczej, która wchodzi w skład stałych komisji senackich. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku, Komisja Ustawodawcza została wydzielona z wcześniejszej Komisji Ustawodawstwa i Praworządności. Przedmiotem działania komisji są: ogólna problematyka legislacyjna i spójności prawa, rozpatrywanie zmian Konstytucji, regulacji kodeksowych, inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych Senatu, analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i podejmowanie działań ustawodawczych mających na celu wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

 • Komisja Gospodarki Narodowej

  Senator Grzegorz Czelej był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej od 14 marca 2012r. do 24 kwietnia 2013r.
  Komisja została utworzona po wyborach parlamentarnych w 2005 roku. Przedmiotem jej działania jest bieżąca polityka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych i przekształcenia własnościowe, restrukturyzacja gospodarki, sprawy Skarbu Państwa, działalność przedsiębiorstw państwowych, działania antymonopolistyczne, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, budownictwo, transport, łączność, informatyzacja i gospodarka morska, górnictwo i energetyka, turystyka, stosunki gospodarcze z zagranicą.

   

 • Komisja Spraw Unii Europejskiej

  Senator Grzegorz Czelej był członkiem Komisji Spraw Unii Europejskiej w trakcie VII kadencji Senatu oraz w VIII kadencji do 14.03.2012r.
  Komisja została powołana przez Senat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Prace Komisji dotyczą zajmowania stanowisk i wyrażania opinii na temat projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Polski w strukturach Unii Europejskiej.
  W ramach realizowanej działalności członkowie Komisji uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami innych krajów UE. Działania te mają na celu wymianę informacji oraz wypracowanie wspólnych stanowisk związanych z polityka europejską.