dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Janowski Kongres Przedsiębiorczości

W dniu 6 kwietnia br., po raz pierwszy w Janowie Lubelskim został zorganizowany Kongres Przedsiębiorczości pod patronatem honorowym Wicemarszałka Senatu Grzegorza Czeleja, Posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego, Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnek, Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Starosty Janowskiego Grzegorza Pyrzyny.

Podczas Kongresu poruszone były takie tematy jak: założenia Konstytucji Biznesu, firma bez ZUS, start-upy i inkubatory przedsiębiorczości, korzyści zrzeszania się przedsiębiorców w stowarzyszeniach, klastrach. Ponadto prelegenci podjeli w swych wystąpieniach tematy związane z perspektywami rozwoju przedsiębiorczości, mówiono o możliwościach wsparcia finansowanego z unijnych funduszy, PUP, LGD.

Kongresowi towarzyszyły VII Targi Pracy i Edukacji, podczas których swoją ofertę przedstawiło około 60 wystawców (szkoły ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, przedsiębiorcy, zakłady pracy).

Głównymi organizatorami Kongresu Przedsiębiorczości był Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim, Ochotnicze Hufce Pracy.

Janowski Kongres Przedsiębiorczości    Janowski Kongres Przedsiębiorczości 

Janowski Kongres Przedsiębiorczości    Janowski Kongres Przedsiębiorczości

 

Janowski Kongres Przedsiębiorczości