dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Drugie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przedsiębiorczości

W dniu 22 czerwca 2018 r. odbyło się drugie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przedsiębiorczości. Na specjalne zaproszenie przewodniczącego Zespołu - Senatora Grzegorza Czeleja - na zebraniu stawili się m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - Paweł Gruza, Wiceprezes GUS - Grażyna Marciniak, przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a także członkowie różnych działających w Polsce organizacji przedsiębiorców i pracodawców, w tym członkowie Krajowej Izby Gospodarczej, Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy RP, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Stowarzyszenia Polskiego Klubu Biznesu i inni.

Podczas debaty poruszone zostały następujące kwestie: 

1) wprowadzenia zmian w Ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie wydłużenia możliwości odliczenia podatku VAT z tzw. faktur kosztowych w deklaracjach podatkowych za więcej niż obecnie możliwe dwa następne okresy rozliczeniowe,

2) rozpatrzenia idei rezygnacji z konieczności składania Głównemu Urzędowi Statystycznemu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą części sprawozdań i ankiet dotyczących prowadzonej działalności oraz możliwości uproszczenia niektórych formularzy obowiązkowo przedkładanych przez przedsiębiorców.

Przedstawione przez Senatora Grzegorza Czeleja pomysły poparli przedstawiciele wszystkich obecnych na posiedzeniu Ministerstw i organizacji, w tym w szczególności przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a w pewnym stopniu racjonalność przedstawionych idei przyznali także przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego. Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji zadeklarowali z kolei pełne zaangażowanie i pomoc analityczną Ministerstwa w przygotowaniu i wprowadzeniu w życie omawianych zmian.

W takich okolicznościach Senator Grzegorz Czelej - jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przedsiębiorczości - zadeklarował podjęcie dalszych kroków w celu wcielenia w życie zaproponowanych idei, w tym w szczególności zapowiedział wystąpienie do Pani Minister Jadwigi Emilewicz z prośbą o podjęcie dalszych stosownych, szczegółowych prac legislacyjnych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Na koniec zebrania Zespołu Senator Grzegorz Czelej zasygnalizował także jeden z tematów kolejnego posiedzenia - będzie nim omówienie idei rezygnacji z obowiązku składania „pustych” deklaracji o podatku od nieruchomości.

Poniżej znajdują się odnośniki do opinii prasy w zakresie kwestii omawianych na przedmiotowym posiedzeniu:

https://businessinsider.com.pl/firmy/raportowanie-firm-do-gus-i-rozliczanie-faktur-kosztowych-zmiany/m0f2s6q

https://www.pb.pl/zespol-czeleja-ruszyl-z-kopyta-932923

http://www.rp.pl/Biznes/306229971-RZECZoBIZNESIE-Grzegorz-Czelej-Nowy-parlamentarny-zespol-uzupelni-plan-Morawieckiego.html

http://www.rp.pl/Administracja/306259975-Wymiana-danych-w-urzedach-zamiast-statystyk-firm.html