dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Zostań Społecznym Współpracownikiem Senatora - kliknij

Praca w Senacie wiąże się z uczestniczeniem w  procesie legislacyjnym, reagowaniem na dynamiczną sytuację polityczną, braniem udziału w posiedzeniach Senatu, Komisji oraz merytorycznych spotkaniach. Jest to praca ciężka, aczkolwiek dająca wiele satysfakcji.

Jeśli chcesz wesprzeć działalność Senatora i uczestniczyć w życiu politycznym, możesz zostać Społecznym Współpracownikiem Senatora. Poszukiwane są osoby, które będą stanowiły zaplecze merytoryczne w codziennej działalność, jak i osoby, które wesprą działalność Senatora w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Od kandydatów na Społecznego Współpracownika wymagane jest przede wszystkim zaangażowanie, profesjonalizm i zainteresowanie aktualnymi problemami związanymi z działalnością Senatora. Do zadań społecznego współpracownika będzie należało w szczególności przygotowywanie raportów, zestawień oraz reaserch, śledzenie procesu legislacyjnego, monitoring działań rządu, sejmu i komisji.

Zapraszamy do przesyłania CV wraz z listem motywacyjnym na adres: biuro@grzegorzczelej.pl, w temacie proszę wpisać: Społeczny Współpracownik.