dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, a Fundusz Pracy - raport

Submitted by redaktor on czw., 07/21/2011 - 03:45

Dane statystyczne wskazują, iż miejsca pracy tworzą lub otrzymują refundację kosztów zatrudnienia głównie mikro i mali przedsiębiorcy. Dysponując środkami Funduszu Pracy*, Urzędy Pracy wspierają lokalnych przedsiębiorców. 
Dane statystyczne pochodzące z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie wskazują ,iż w 2007 roku środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 257 przedsiębiorców. W roku 2011 przeanalizowano sytuację tych firm, wnioski są dość optymistyczne.

W celu zapoznania się z pełną treścią raportu prosimy o jego pobranie - pobierz

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, którego warunki funkcjonowania reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r. Środki funduszu przeznaczane są na aktywizację osób bezrobotnych oraz ich powrót na rynek pracy.