dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

W Lublinie powstał Akademicki Klub Obywatelski

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w dniu 25 czerwca 2015 r. powstał w Lublinie Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Grono członków założycieli Klubu składa się z 30 profesorów, dr. habilitowanych, doktorów oraz innych osób związanych ze środowiskiem lubelskich uczelni wyższych.

Zasadniczym celem Akademickiego Klubu Obywatelskiego (AKO) jest integracja środowisk akademickich Lublina i naszego regionu w działaniach na rzecz kształtowania  i propagowania postaw obywatelskich i patriotycznych, wyrażających się w służbie dla Ojczyzny, szacunku dla chlubnych dokonań minionych pokoleń Polaków oraz w pracy dla dobra wspólnego  i na rzecz zapewnienia Polsce należnego miejsca w świecie.

Wśród członków założycieli jest również Senator Grzegorz Czelej.

Pełny tekst

Źródło: wpolityce.pl