dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Propozycja zmian w aktualnie obowiązującej ustawie o podatku od towarów i usług

Submitted by redaktor on czw., 07/21/2011 - 03:48

Raport zawiera, kilka propozycji zmian w ustawie o VAT . Poruszone zostały w nim następujące kwestie:
1. Darowizny żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego.
2. Wyłączenie z VAT bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz osób najuboższych i samych organizacji.
3. VAT od esemesów wysyłanych na cele dobroczynne.
4. Konieczność odprowadzania VAT od aukcji charytatywnych.
5. Brak regulacji w ustawie o VAT dotyczących grup podatkowych.
6. Definicja samodzielnej działalności gospodarczej mającej wpływ na określenie osób będących podatnikami podatku VAT.
7. Rozbieżność pomiędzy okresem, w którym może być dokonana korekta deklaracji (ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo  do obniżenia podatku należnego) a okresem przedawnienia zobowiązania podatkowego (5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy), co powoduje nieuzasadnioną nierówność państwo – podatnik.
8. Wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta korekty faktury dla zmniejszenia postawy opodatkowania.
 

Ogólny zarys proponowanych zmian w aktualnie obowiązującej ustawie o podatku od towarów i usług - pobierz