dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika

Submitted by redaktor on czw., 07/28/2011 - 03:04

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przygotowali projekt ustawy powołującej Rzecznika Praw Podatnika (RPP). Według projektu rzecznik nie tylko broniłby podatników, ale jego działania miałyby przyczynić się do eliminacji przepisów, niekorzystnych z punktu widzenia budżetu państwa.

Do kompetencji Rzecznika Praw Podatnika należałaby m.in.: monitorowanie prawa podatkowego, identyfikowanie niejasnych przepisów, a w efekcie ich poprawa lub eliminowanie. Zgodnie z projektem RPP mógłby występować w indywidualnych sprawach podatników i prowadzić postępowanie wyjaśniające. Co więcej co roku przygotowywałby raporty zawierające m.in. opinie dotyczące jakości prawa podatkowego.

Projekt ustawy - pobierz