dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

"Polska internetowa Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki?"

Submitted by redaktor on pt., 07/29/2011 - 07:18

Raport "Polska internetowa" przygotowany przez Boston Consulting Group na zlecenie Google został przygotowany w celu analizy wpływu internetu na polską gospodarkę oraz oceny perspektywy zmian w ciągu najbliższych lat. Wyniki raportu zostały zaprezentowane w czasie konferencji "Polska internetowa Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki?", która odbyła się w dniu 11 maja 2011r. w Warszawie.

Według przeprowadzonych przez BCG badań, polska gospodarka internetowa osiągnęła w 2009 roku wartość 35,7 mld zł, czyli 2,7% wartości PKB. W raporcie wskazano na gałęzie gospodarki, w których internet ma dominujący wpływ na rozwój, opisano rolę internetu w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz jego znaczenie dla konsumentów, zaprezentowano również perspektywy zmian w ciągu najbliższych pięciu lat.

Pełny tekst raportu do pobrania - tutaj