dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Oświadczenie w sprawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Submitted by redaktor on śr., 04/03/2013 - 08:17

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
27 posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r.

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 1 czerwca 2013 r. wejdą w życie postanowienia ustawy nowelizującej ustawę z dnia 13 września 1996 r. (DzU z 1996 r., nr 132, poz. 622 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa nakłada na gminy obowiązek wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

Niektóre regulacje ustawy nowelizującej rodzą szereg poważnych zastrzeżeń natury interpretacyjnej. Jedna z nich dotyczy możliwości podwójnego opodatkowania mieszkańców, którzy prowadzą także działalność gospodarczą zarejestrowaną pod swoim adresem zamieszkania, choć nie produkują oni odpadów związanych z prowadzoną działalnością. Jest to zazwyczaj działalność usługowa, która nie wiąże się z faktyczną koniecznością gospodarowania odpadami, a w związku z tym niecelowe jest podpisywanie umów z podmiotami zajmującymi się wywozem odpadów.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy Ministerstwo Środowiska przewidziało w trakcie procesu legislacyjnego nad wspomnianą ustawą konsekwencje regulacji prowadzącej do faktycznego podwójnego opodatkowania określonej grupy przedsiębiorców?

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Czelej

 

Odpowiedź z Ministerstwa