dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Oświadczenie w sprawie protestu rolników zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej

Submitted by redaktor on wt., 01/22/2013 - 05:23

Oświadczenie skierowane do  ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra spraw wewnętrznych,  ministra finansów, prokuratora generalnego oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie protestu rolników zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.
25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r.

Oświadczenie dotyczy trwającego w województwie zachodniopomorskim protestu rolników zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej. Protestujący wskazują na proceder wykupu ziemi rolnej z zasobów Skarbu Państwa przez zagranicznych nabywców, którzy obchodzą wymóg uzyskania zezwolenia przez podstawianie fikcyjnych nabywców będących obywatelami polskimi, tak zwanych słupów.

Pełny tekst oświadczenia tutaj

Oświadczenie wspólne, złożone przez senatorów:
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski
Beata Gosiewska
Jerzy Chróścikowski
Grzegorz Bierecki
Andrzej Matusiewicz
Bohdan Paszkowski
Kazimierz Wiatr
Bogdan Pęk
Przemysław Błaszczyk
Wiesław Dobkowski
Stanisław Kogut
Stanisław Karczewski
Waldemar Kraska
Stanisław Gogacz
Janina Sagatowska
Alicja Zając
Wojciech Skurkiewicz
Andrzej Pająk
Robert Mamątow
Henryk Cioch
Marek Martynowski
Grzegorz Czelej
Władysław Ortyl
Michał Seweryński