dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie podwójnej składki zdrowotnej

Submitted by redaktor on wt., 01/22/2013 - 05:02

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie podwójnej składki zdrowotnej
25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r.

Zgodnie z aktualnymi zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ubezpieczony, który uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu, opłaca składkę dla każdego z tych tytułów odrębnie. Skutkuje to obowiązkiem podwójnego płacenia za opiekę zdrowotną przez przedsiębiorców.

Obecna regulacja bez wątpienia godzi w interesy przedsiębiorców.

Pełny tekst oświadczenia  kliknij