dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Niezwykła wystawa w hołdzie Papieżowi

W minionym tygodniu 15 kwietnia w senacie RP odbył się wernisaż wystawy przygotowanej przez KUL „Jan Paweł II - dar Polski dla świata".

- Jan Paweł II w czasie swego długiego pontyfikatu wielokrotnie rozmawiał z gło­wami państw i przemawiał w różnych par­lamentach. Dziś po raz kolejny „przemawia" w wysokiej izbie polskiego parlamentu z plansz poświęconej jemu wystawy - mówił rektor KUL, ks. prof. Antonii Dębiński, na otwarciu wystawy w Senacie Rzeczpospo­litej Polskiej. - Jestem zaszczycony, że w roku, który w Polsce w sposób szczególny poświęcony jest Świętemu Janowi Pawłowi II, mogę otwierać tu - w gmachu Senatu wy­stawę „Jan Paweł II - dar Polski dla świata", przygotowaną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, od 2005 roku noszącym imię Jana Pawła II.

By trafić do jak najszerszej grupy od­biorców, ekspozycja przygotowana została w trzech językach: polskim, angielskim i francuskim. Ze względu na zróżnicowa­nie znajomości osoby i nauczania papieża w różnych krajach świata tablice zostały przygotowane w możliwie uniwersalny sposób. Są to ułożone tematycznie cytaty, kopie dokumentów i opatrzone komentarzami zdjęcia. Ukazują życie i najważniejsze aspekty pontyfikatu Jana Pawła II, między innymi działania na rzecz dialogu między-religijnego, chorych i potrzebujących, na­uczanie skierowane do młodzieży i rodzin. Wystawę przygotował Uniwersytet Otwarty KUL we współpracy z Towarzystwem Przy­jaciół KUL, Urzędem Miasta Lublin oraz Polish Canadian Business and Professional Association of Windsor.

W senacie wystawa została zaprezen­towana na zaproszenie przewodniczą­cego Komisji Kultury i Środków Przekazu - senatora Grzegorza Czeleja. Otwarcia dokonał marszałek senatu Bogdan Borusewicz. W wernisażu uczestniczyli także m.in. metropolita lubelski i Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, nun­cjusz apostolski w Polsce abp Celestine Migliore i sekretarz generalny Konferen­cji Episkopatu Polski bp Artur Miziński. Ekspozycja była już pokazywana w wielu miejscach zarówno w kraju, jak i za granicą (m.in. w Parlamencie Federalnym w Ottawie, Parlamencie Europejskim, Konsulacie Generalnym RP w Toronto i ośrodkach po­lonijnych USA i Kanady)