dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

O Senatorze

Polityk

Początki kariery politycznej senatora to zaangażowanie w działalność samorządową. Przez dwa lata zasiadał w lubelskiej Radzie Miasta.

Był doradcą w Kancelarii Premiera Jarosława Kaczyńskiego.

W 2007 roku po raz pierwszy uzyskał mandat Senatora RP z okręgu lubelskiego, zdobywając największą liczbę głosów (173 848 wyborców - 35%, okręg nr 6). W 2011 r. i 2015 r. ponownie uzyskiwał mandat Senatora (z okręgu nr 15).

W Senacie VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, członkiem Komisji Spraw Unii Europejskiej i Komisji Spraw Zagranicznych.

W Senacie VIII kadencji przewodniczył Komisji Kultury i Środków Przekazu, był także członkiem Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Spraw Unii Europejskiej i Komisji Ustawodawczej.

W Senacie IX kadencji był wicemarszałkiem do 20 kwietnia 2017 r.

Aktualnie jest członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Ustawodawczej.

Senator inicjuje i wspiera wszelkie działania związane z poprawą funkcjonalności aktów prawnych, głównie w zakresie prawa pracy oraz prawa gospodarczego.

 

Przedsiębiorca i lekarz

Absolwent Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie (1991r.). W roku 1999 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

Od podstaw stworzył jedno z największych wydawnictw medycznych w Polsce. Umiejętności managerskie doskonalił w trakcie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i marketingu w Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego 'OIC Poland' (ukończył je w 1997r.). Jest laureatem szeregu prestiżowych nagród w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Człowiek i mieszkaniec Lubelszczyzny

Pochodzi z Kraśnika. Jak sam powtarza, najważniejsza w życiu jest rodzina. Jest szczęśliwym mężem Doroty oraz ojcem dwóch wspaniałych córek - Hani i Magdy.

Największe pasje Senatora to tenis ziemny, golf oraz nurkowanie.

Z jego inicjatywy w 2008 r. został powołany Zespół Parlamentarny 'Blok dla Lubelszczyzny', któremu od początku przewodniczy. Główne działania parlamentarzystów skupionych wokół projektu „Blok dla Lubelszczyzny” mają na celu inicjowanie działań na rzecz rozwoju regionu na wszystkich płaszczyznach – politycznej, społecznej, ekonomicznej i kulturalnej.