dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Aktualności

Państwo prawa, równy dostęp do opieki zdrowotnej, sytuacja na Bliskim Wschodzie - kolejna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Od 24 do 28 czerwca br. w Strasburgu, odbywać się będzie kolejna sesja Zgromadzenia Parlementarnego Rady Europy. Wśród delegatów jest również Senator Grzegorz Czelej.

35. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji
19 i 20 czerwca 2013 r.

 
1. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Senat przyjął ustawę bez poprawek.

2. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
Senat wprowadził poprawki (5) do ustawy.

3. Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych.
Senat przyjął ustawę bez poprawek.

34. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji
5 i 6 czerwca 2013 r.

 

 

Senator Grzegorz Czelej w dniach 3-5 czerwca 2013 roku bierze udział w posiedzeniu Komisji ds. Migracji, Uchodźców i Przesiedleńców Rady Europy, które odbywa się w Paryżu.

 

Więcej informacji pod adresem: http://assembly.coe.int/Committee/Agenda/20130604MIG3924_E.PDF

Dnia 21 maja 2013 roku odbyło się seminaryjne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w całości poświęcone tematyce opłaty reprograficznej* pobieranej przez Organizacje Zbiorowego Zarządu od producentów i importerów sprzętu reprograficznego.

Konferencja „Ochrona dziedzictwa kulturowego a perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014–2020”

33. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji
15 i 16 maja 2013 r.

 

W trakcie posiedzenia Izba rozpatrzyła 7 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki.  Poniżej poszczególne punkty rozpatrywane w trakcie posiedzenia.
 
1. Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Senat wprowadził poprawki (24) do ustawy.

2.Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
Senat wprowadził poprawki (173) do ustawy.

Dnia 9 maja 2013 roku odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Podczas posiedzenia członkowie Komisji oraz zaproszeni goście, będący przedstawicielami środowiska wydawców i autorów, jak również instytucji ich zrzeszających dyskutowali nad koniecznością zrównania stawki podatku VAT, obciążającego książki w wersji cyfrowej do wysokości stawki podatku nałożonego na książki w wersji papierowej.

 

 

W dniu 8 maja oraz 13 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, której przewodniczącym jest Senator Grzegorz Czelej. Podczas posiedzenia poruszane były następujące kwestie: