dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Aktualności

 

Senator Grzegorz Czelej 10 września 2013 roku będzie uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. Migracji, Uchodźców i Przesiedleńców Rady Europy, które odbędzie się w Paryżu.

Członkowie Komisji będą obradować, między innymi na temat sytuacji dzieci obsadzonych w areszcie imigracyjnym, na temat syryjskich uchodźców w Jordanii, Turcji, Libanie i Iraku oraz zagrożeń i korzyści wynikających z migracjii.

Finanse publiczne a próg oszczędnościowy, ordynacja podatkowa - posiedzenie Senatu

 

Senator Grzegorz Czelej w miniony weekend odwiedził polską wieś na Syberii. Senator Czelej reprezentował Senat RP na uroczystościach związanych z jubileuszem stulecia budowy kościoła parafialnego.

 

Pełną relację z wizyty można przeczytać pod adresem: http://wpolityce.pl/artykuly/57880-u-polakow-na-syberii-po-dzis-dzien-z…

Państwo prawa, równy dostęp do opieki zdrowotnej, sytuacja na Bliskim Wschodzie - kolejna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Od 24 do 28 czerwca br. w Strasburgu, odbywać się będzie kolejna sesja Zgromadzenia Parlementarnego Rady Europy. Wśród delegatów jest również Senator Grzegorz Czelej.

35. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji
19 i 20 czerwca 2013 r.

 
1. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Senat przyjął ustawę bez poprawek.

2. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
Senat wprowadził poprawki (5) do ustawy.

3. Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych.
Senat przyjął ustawę bez poprawek.

34. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji
5 i 6 czerwca 2013 r.

 

 

Senator Grzegorz Czelej w dniach 3-5 czerwca 2013 roku bierze udział w posiedzeniu Komisji ds. Migracji, Uchodźców i Przesiedleńców Rady Europy, które odbywa się w Paryżu.

 

Więcej informacji pod adresem: http://assembly.coe.int/Committee/Agenda/20130604MIG3924_E.PDF

Dnia 21 maja 2013 roku odbyło się seminaryjne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w całości poświęcone tematyce opłaty reprograficznej* pobieranej przez Organizacje Zbiorowego Zarządu od producentów i importerów sprzętu reprograficznego.