dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Aktualności

Marszałek Senatu z oficjalną wizytą w Chinach

 

16 grudnia 2013 r. Senator Grzegorz Czelej wraz z marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem, grupą senatorów oraz wiceministrami obrony narodowej i gospodarki rozpoczął oficjalną wizytę w Chinach.

Dnia 10 grudnia 2013 r. odbyło się seminaryjne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, której przewodniczącym jest senator Grzegorz Czelej. Tematem posiedzenia było omówienie aspektów globalnego sukcesu marki POLSKA.

W posiedzeniu udział wzieli przedstawiciele poszczególnych ministerstw oraz eksperci z zakresu marketingu. Uczestnicy dyskutowali na temat konieczności stworzenia spójnej marki Polski, jej logotypu oraz myśli przewodniej, tak aby jak najlepiej identyfikowała wartości, których potencjalny odbiorca może upatrywać w Polsce.

 

Dnia 5 grudnia w gmachu Parlamentu odbyła się konferencja prasowa Senatora Grzegorza Czeleja oraz Senatora Grzegorza Biereckiego. Senatorowie przedstwili założenia projektu abolicji abonamentowej dla osób zwolnionych z obowiązku uiszczania abonamentu radiowo - telewizyjnego, które w terminie nie złożyły wniosku o zwolnienie z uiszczania opłaty.

 

retransmisja konferencji: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transKonf.xsp#6C988C866010CEF3C1257C37…

3 grudnia 2013 r. w gmachu Senatu odbyła się konferencja „System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce”, zorganizowana przez Parlamentarny Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Katedrę Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prelegenci omówili wybrane aspekty funkcjonowania systemu rejestracji przedsiębiorstw - jego zalety, wady i możliwości zmiany.

11 grudnia 2013 r. o godz. 16.30 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbędzie się spotkanie z Profesorem Andrzejem Zybertowiczem, które poprowadzi redaktor Rafał Ziemkiewicz.

Organizatorami spotkania są Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum oraz Wydawnictwo Słowa i Myśli.

 

Parlamentarny Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw, któremu przewodniczy Senator Grzegorz Czelej oraz Katedra Prawa Handlowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, są współorganizatorami konferencji: "System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce".

 

Konferencja rozpocznie się 3 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w gmachu Senatu RP.

 

PROGRAM

10.00 - Otwarcie konferencji

Dnia 28 października odbyło się 52. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, której przewodniczy Senator Grzegorz Czelej.

Komisja wysłuchała prezentacji Przewodniczącego KRRiTV w przedmiocie przeprowadzenia procesu cyfryzacji radiofonii w Polsce.

W imieniu nadawców prywatnych wystąpił Kazimierz Gródek z Grupy Radiowej RMF, który zaapelował o spowolnienie procesu cyfryzacji radia w Polsce.

Senator Grzegorz Czelej w dniach 2 - 4 października 2013 r. uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji ds. Migracji, Uchodźców i Przesiedleńców Rady Europy w Strasburgu.

Komisja podczas posiedzenia podjęła m.in. temat uchodźców z Syrii, których liczba gwałtownie wzrosła  w związku z ostatnimi wydarzeniami w tym kraju (szacowana liczba uchodźców to ponad 3 mln osób do końca 2013 r.). Członkowie Komisji zastanawiali się jak najlepiej zorganizować pomoc zarówno dla uchodzców jak i dla krajów docelowych.

Dania 28 września 2013 r. w Janowie Lubelskim odbyło się uroczyste otwarcie nowej filii Biura Senatorskiego Senatora Grzegorza Czeleja przy ul. Zamoyskiego 52.

Otwarcie biura nastąpiło po uroczystościach związanych z obchodami 150 Rocznicy powstania Styczniowego i Bitwy pod Batorzem, w których uczestniczył Senator.

 

 

20 września 2013 r. zakończyło się 39. posiedzenie Senatu RP VIII Kadencji. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: