dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Aktualności

Dnia 16 kwietnia 2014 r. w Gmachu Senatu RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Małych i Średnich Przedsiębiorstw poświęcone tematyce innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

„Zawsze dla Polski – ku pożytkowi wspólnemu. O życiu i dziele Jana Nowaka-Jeziorańskiego w setną rocznicę urodzin” - to hasło przewodnie konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu, której Przewodniczącym jest Senator Grzegorz Czelej przy współudziale Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Konferencja odbyła się w dniu 2 kwietnia 2014 r. w ramach ustanowionego przez Senat roku Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

W dniu 4 kwietnia 2014 r. w Senacie parlamentarzyści, a wśród nich Senator Grzegorz Czelej, zmierzyli się z młodymi szachistami w turnieju wieńczącym akcję "Szachiści grają dla Polonii". Senator Czelej - Przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu był gospodarzem turnieju. Środki zebrane podczas akcji "Szachiści grają dla Polonii", zostaną przeznaczone na udział dzieci z Białorusi i Litwy w letnim obozie „Wakacje z szachami” we wsi Rudka.

W  dniach 27-31 stycznia 2014 r., polska delegacja parlamentarna weźmie udział w pierwszej części sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na rok 2014r. W delegacji uczestniczy również Senator Grzegorz Czelej.

Marszałek Senatu z oficjalną wizytą w Chinach

 

16 grudnia 2013 r. Senator Grzegorz Czelej wraz z marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem, grupą senatorów oraz wiceministrami obrony narodowej i gospodarki rozpoczął oficjalną wizytę w Chinach.

Dnia 10 grudnia 2013 r. odbyło się seminaryjne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, której przewodniczącym jest senator Grzegorz Czelej. Tematem posiedzenia było omówienie aspektów globalnego sukcesu marki POLSKA.

W posiedzeniu udział wzieli przedstawiciele poszczególnych ministerstw oraz eksperci z zakresu marketingu. Uczestnicy dyskutowali na temat konieczności stworzenia spójnej marki Polski, jej logotypu oraz myśli przewodniej, tak aby jak najlepiej identyfikowała wartości, których potencjalny odbiorca może upatrywać w Polsce.

 

Dnia 5 grudnia w gmachu Parlamentu odbyła się konferencja prasowa Senatora Grzegorza Czeleja oraz Senatora Grzegorza Biereckiego. Senatorowie przedstwili założenia projektu abolicji abonamentowej dla osób zwolnionych z obowiązku uiszczania abonamentu radiowo - telewizyjnego, które w terminie nie złożyły wniosku o zwolnienie z uiszczania opłaty.

 

retransmisja konferencji: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transKonf.xsp#6C988C866010CEF3C1257C37…

3 grudnia 2013 r. w gmachu Senatu odbyła się konferencja „System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce”, zorganizowana przez Parlamentarny Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Katedrę Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prelegenci omówili wybrane aspekty funkcjonowania systemu rejestracji przedsiębiorstw - jego zalety, wady i możliwości zmiany.

11 grudnia 2013 r. o godz. 16.30 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbędzie się spotkanie z Profesorem Andrzejem Zybertowiczem, które poprowadzi redaktor Rafał Ziemkiewicz.

Organizatorami spotkania są Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum oraz Wydawnictwo Słowa i Myśli.