dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Aktualności

W dniu 28 marca 2017r. odbyło się spotkanie Wicemarszałka Senatu Grzegorza Czeleja z Panią Yuxian You, Prezesem Hongbo Group.

W spotkaniu uczestniczyli również Pani Zixuan You Prezes Zarządu Hongbo Clean Energy, Pani Yu Yang Dyrektor Europejskich Inwestycji Strategicznych oraz Stanisław Majman Dyrektor Naczelny Europejskich Inwestycji Strategicznych oraz doradca ds. zagranicznych Pracodawcy RP.

W dniu 14 lutego 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Wicemarszałka Senatu RP Grzegorza Czeleja z Ambasadorem Chin panem Xu Jianem .

W dniu 26 stycznia 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Wicemarszałka Senatu RP Grzegorz Czeleja z Gubernatorem Prowincji w Islamskiej Republice Iranu panem Gholamrezem Shariarim. Celem spotkania było nawiązanie relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Iranem, ze szczególnym uwzględnieniem Prowincji Chuzestan. Przedmiotem rozmowy była współpraca dwustronna, a w szczególności możliwości rozwoju wymiany gospodarczej oraz naukowej.

Dnia 2 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Wicemarszałka Senatu RP Grzegorza Czeleja z Zastępcą Przewodniczącego Ludowego Stowarzyszenia Przyjaźni z Zagranicą Tybetańskiego Regionu Autonomicznego panem Duo Tuo.

Celem wizyty przedstawicieli władz w Tybecie była promocja relacji polsko-chińskich w ich praktycznym wymiarze, przy szczególnym uwzględnieniu roli Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Przedmiotem rozmowy była współpraca dwustronna, w tym możliwości rozwoju wymiany gospodarczej, kulturalnej, naukowej oraz turystycznej.