dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy - pierwsza część 2014

W  dniach 27-31 stycznia 2014 r., polska delegacja parlamentarna weźmie udział w pierwszej części sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na rok 2014r. W delegacji uczestniczy również Senator Grzegorz Czelej.

Podczas pierwszej w tym roku sesji będą omawiane m.in. zagadnienia dotyczące strategii zapobiegania rasizmowi i nietolerancji w Europie, ramach globalnego porozumienia w kwestii zmian klimatycznych oraz odpowiedzialności organizacji międzynarodowych za łamanie praw człowieka. W porządku obrad Zgromadzenia znalazła się również debata dotycząca organizacji pomocy międzynarodowej dla uchodźców z Syrii.

Więcej informacji tutaj

 

Na podstawie: sejm.gov.pl