dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej

W roku 2014 r. odbędzie się druga edycja konkursu o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej.

Nagroda została ustanowiona dla uhonorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych w działalności na rzecz ochrony i upowszechniania polskiego dziedzictwa kulturowego. Jest przyznawana w dwóch kategoriach: krajowej dla laureata indywidualnego i zbiorowego oraz zagranicznej, która nosi nazwę Nagrody Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej im. prof. Mieczysława Gębarowicza.

Członkiem Kapituły konkursu jest Senator Grzegorz Czelej- Przewodniczący Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.