dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Posiedzenie Komisji Kultury w Paryżu

W dniu 4 czerwca 2014 r., Senator Grzegorz Czelej uczestniczył w obradach Komisji Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów, działającej przy Radzie Europy. Spotkanie odbylo się w Paryżu. Członkowie Komisji debatowali m.in. na temat obywatelstwa demokratycznego, praw człowieka, dialogu międzykulturowego, wolności wyznania i praktyk religijnych oraz zachowania kultury w sytuacjach kryzysowych.

Wszelkie informacje, dotyczące działalności Komisji Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów, znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Rady Europy pod adresem: http://assembly.coe.int/nw/Committees/as-cult/as-cult-main-EN.asp