dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Posiedzenie Innowacyjność-Przedsiębiorczość-Bariery

Dnia 16 kwietnia 2014 r. w Gmachu Senatu RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Małych i Średnich Przedsiębiorstw poświęcone tematyce innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Jakie są efekty wspierania innowacyjności polskiej gospodarki? Jak na rozwój innowacyjności wpływa system dystrybucji środków unijnych? Jakie działania pozwalają na globalizację polskich pomysłów? Wreszcie, czy polscy przedsiębiorcy uważają się za innowacyjnych, czy widzą potrzebę innowacyjności we własnych firmach? Na te i wiele innych pytań odpowiadali Znamienici Goście: profesor Krzysztof Rybiński, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP, Anna Hejka, Dyrektor Zarządzający Heyka Capital Markets Group oraz Marcin Wieczorek, Dyrektor ds. Programowych Fundacji "Aktywni Przedsiębiorcy".

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z przebiegu posiedzenia na stronie Sentu RP pod adresem: http://senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/senat/zespoly/msp/00…

Więcej informacji poświęconych problematyce rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji Aktywni Przedsiębiorcy po adresem: http://aktywniprzedsiebiorcy.org/.