dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Konferencja poświęcona Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu

„Zawsze dla Polski – ku pożytkowi wspólnemu. O życiu i dziele Jana Nowaka-Jeziorańskiego w setną rocznicę urodzin” - to hasło przewodnie konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu, której Przewodniczącym jest Senator Grzegorz Czelej przy współudziale Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Konferencja odbyła się w dniu 2 kwietnia 2014 r. w ramach ustanowionego przez Senat roku Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Więcej informacji oraz fotorealcja z konferencji na stronie internetowej Senatu RP http://senat.gov.pl/aktualnosci/art,6267,konferencja-poswiecona-janowi-….